Всеки собственик е длъжен да плаща своите сметки за комунални услуги за своята собственост, в съответствие с получаваните месечни фактури/сметки от електроразпределителните/водоснабдителните/топлофикационните дружества. Трябва да получите фактури/сметки на ваше име директно от съответните дружества, освен ако не сте упълномощили някой, който да се занимава с това от ваше име. В случай, че считате сметките си твърде високи или прекомерни, можете да се обърнете към съответното дружество, за да предизвикате необходимата проверка. Освен това, собственикът трябва да покрива сметките за комунални услуги за общите части на сградата съразмерно на притежаваните от него дялове в етажната собственост. Препоръчително е да поиска фактура/сметка, която е издаден от съответното дружество за общите части, за да сравните сумата с тази, посочена от дружеството за поддръжка.